РУ EN
Научно-справочная библиотека
Найдено объектов: 22983
Инвентарный номер Рубрика ЕКДИ Авторы Заголовок Примечание Изображения Действия
Рубрики Изображение
6101 727 Kommentar öfver nya växellagen
6102 780? Kommentar till Lagen om vattenrätten
6103 6100 Presteståndets Protokoll vid Landtdagen i Helsingfors år 1882. III.
6104 6116 Suomen Pappissäädyn Pöytäkirjat Valtiopäiviltä v. 1891. II.
6105 4022 Kertomus Viipurin yleisen ammattilaiskoulun toiminnasta lukvuotena 1931-1932.
6106 11242 Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset. 1928
6107 16825 Kommittebetänkande till statsrådet
6108 4120 Kallio O.A. Viipurin läänin järjestämisestä muun Suomen yhteyteen
6109 18645 Maatalousnormaalikoulua, pienvilselysneuvojaoristoa, maamiesopistoja, maanviljelyskouluja, maamies-ja pienviljelijäkouluja ja kiertäviä maamies-ja pienviljelijäkoulujä sekä maanviljelys harjoittelulaitosta.
6110 18650 Kotitalousopettajaopistoa, kotitalousopistoja, emäntäkouluja, kotitalouskouluja, kiertäviä kotitalouskouluja ja talouskouluja roskevat lakit, asetukset ja ohjesäännöt sekä kotitalousmarjoittelu laitoksen ohjasääntö.
6111 11369 Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan v. 1921
6112 35277 Гавань Санкт-Петербург. Международный журнал-транзит.
6113 4435 Stadgar för pensions och Understödsinrättningen för tjenaede och arbetarklassen i Wiborgs stad, fastställda den 22 Nowemver 1902
6114 6108 Suomen Pappissäädyn Pöytäkirjat Valtiopäiviltä v. 1888. I.
6115 12040 Matrikkeli merikouluille Suomessa 1883-1896.
6116 14512 Kertomus Viipurin ympäristön sähkö osakeyhtiön toiminta vuodelta 1930
6117 4023 Kertomus Viipurin yleisen ammattilaiskoulun toiminnasta lukvuotena 1933-1934.
6118 1131 Anteckningar enligt professor R. A. Wredes föreläsningar öfver Obligationsrättens allmänna del
6119 17706 Ehdotus säännöiksi Wiipurin kaupungissa sijaisevan "Yhtysoluttrhtaan työväen sairas ja hautausapukassalle"
6120 14883 Hackman V. Bulletin de la commission geologique de Finlande. № 15.
6121 6110 Suomen Pappissäädyn Pöytäkirjat Valtiopäiviltä v. 1888. II.
6122 6114 Suomen Pappissäädyn Pöytäkirjat Valtiopäiviltä v. 1891. I.
6123 6120 Suomen Pappissäädyn Pöytäkirjat Valtiopäiviltä v. 1894. I.
6124 6122 Suomen Pappissäädyn Pöytäkirjat Valtiopäiviltä v. 1894. II.
6125 22147 Vakka-suomen maamieskoulu ja vikaisten havaintotila.
6126 12998 Laine K. Otavalan pellavanviljely-ja kehruukoulu.
6127 6124 Suomen Pappissäädyn Pöytäkirjat Valtiopäiviltä v. 1897. I.
6128 11243 Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset. 1928
6129 12532 Kertomus raittiuden ystävien toiminnasta vuonna 1938
6130 11370 Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan v. 1922
6131 21340 Kertomus Viipurin yleisen ammattilaiskoulun toiminnasta lukvuotena 1933-1934.
6132 6128 Suomen Pappissäädyn Pöytäkirjat Valtiopäiviltä v. 1897. II.
6133 6129 Suomen Pappissäädyn Pöytäkirjat Valtiopäiviltä v. 1897. III.
6134 12041 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1883-1884.
6135 12042 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1884-1885.
6136 12043 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1885-1886.
6137 12044 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1886-1887.
6138 12045 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1886-1887.
6139 18518 Kommittebetänkande från komiten för uppgörande af förslag till lagstadganden rörande vattenrätten
6140 4256 Otto I. Meurman Viipurin satamakysymys
6141 1733 Lappeenrannan kaupungin terweyshoitojärjestys
6142 6542 Lisia Suomen viralliseen tilastoon. Tie- ja vesirakennukset
6143 4520 Kertomus Viipurin yleisen ammattilaiskoulun toiminnasta lukvuotena 1933-1934.
6144 188 Suomen karjantarkastusyhdistyksien tulostilasto
6145 12047 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1889-1890.
6146 12046 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1887-1888.
6147 12048 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1891-1892.
6148 12049 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1892-1893.
6149 12050 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1893-1894
6150 12051 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1893-1894.
6151 12052 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1894-1895.
6152 12053 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1895-1896
6153 16831 Öfverstyrelsens för väg-och vattenkommunikationerne i Finland underdåniga berättelse om de under Ingeniökorpens lednind verkställda arbeten år 1878
6154 14904 Hackman V. Bulletin de la commission geologique de Finlande. № 39.
6155 11371 Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan v. 1922
6156 19942 Мнение комиссии об использовании земель и строений, принадлежавших русской казне, находящихся в г. Выборге
6157 10117 Suomen teollisuushallituksen tiedonantoja. Neljästoista vihko
6158 11244 Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset. 1928
6159 1732 Lappeenrannan kaupungin terweyshoitojärjestys
6160 22112 Kertomus Viipurin yleisen ammattilaiskoulun toiminnasta lukvuotena 1935-1936.
6161 4458 Stadgar för pensions och Understödsinrättningen för tjenaede och arbetarklassen i Wiborgs stad, fastställda den 22 Nowemver 1902
6162 19943 Мнение комиссии об использовании земель и строений, принадлежавших русской казне, находящихся в г. Выборге
6163 12055 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1896-1897.
6164 21337 Kertomus Viipurin yleisen ammattilaiskoulun toiminnasta lukvuotena 1935-1936.
6165 21338 Kertomus Viipurin yleisen ammattilaiskoulun toiminnasta lukvuotena 1935-1936.
6166 19944 Мнение комиссии об использовании земель и строений, принадлежавших русской казне, находящихся в г. Выборге
6167 17705 Ehdotus säännöiksi Wiipurin kaupungissa sijaisevan "Yhtysoluttrhtaan työväen sairas ja hautausapukassalle"
6168 13691 Vaasa kaupungin kansakoulut vuosikertomus lukuvuodelta 1927-1928
6169 12587 Kertomus suomen opettajain raittiusliiton toiminnasta lukuvuotena 1936-1937
6170 11374 Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan v. 1923
6171 2703 Fryxell And Berättelser ur svenska historien tjugusjätte delen Karl den tolftes historia sjätte afdelningen vistelsen I Stralsund samt in-och utrikes ärendena
6172 21339 Kertomus Viipurin yleisen ammattilaiskoulun toiminnasta lukvuotena 1935-1936.
6173 12056 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1898-1899.
6174 12057 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1899-1900.
6175 4018 Kertomus Viipurin kaupungin poikain-ja tittöjen ammattilkoulun toiminnasta lukvuotena 1935-1936.
6176 21341 Kertomus Viipurin yleisen ammattikoulun toiminnasta lukuvuonna 1936-1937.
6177 11245 Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset. 1928
6178 19658 Lehtinen A. Rasvakysymys Suomen kansan ravitsemuksessa
6179 18064 Renqvist H. Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1924 laatinut Henrik Renqvist.
6180 11375 Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan v. 1923
6181 14913 Hackman V. Bulletin de la commission geologique de Finlande. № 53.
6182 14513 Kertomus Viipurin ympäristön sähkö osakeyhtiön toiminta vuodelta 1930
6183 1756 Mikkelin kaupungin terveydenhoitoa koskevat säännökset
6184 21342 Kertomus Viipurin yleisen ammattikoulun toiminnasta lukuvuonna 1936-1937.
6185 21747 Noponen V. K. Rasitteista maanjaossa
6186 21343 Kertomus Viipurin yleisen ammattikoulun toiminnasta lukuvuonna 1936-1937.
6187 21344 Kertomus Viipurin yleisen ammattikoulun toiminnasta lukuvuonna 1938-1939.
6188 21345 Kertomus Viipurin yleisen ammattikoulun toiminnasta lukuvuonna 1938-1939.
6189 10118 Suomen teollisuushallituksen tiedonantoja. Viidestoista vihko
6190 17976 Kaupungin kiinteistörekisterin laatimisesta ja hoitamisesta
6191 21568 Kertomus suomen opettajain raittiusliiton toiminnasta lukuvuotena 1937-1938
6192 16342 Taksa, jonka mukaan kaupunkimaksut tavaroista lasketaan ja maksetaan Porin kaupungissa
6193 11376 Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan v. 1924
6194 6543 Lisia Suomen viralliseen tilastoon. Tie- ja vesirakennukset
6195 21346 Kertomus Viipurin yleisen ammattikoulun toiminnasta lukuvuonna 1938-1939.
6196 12059 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1901-1902.
6197 12060 Matrikkeli merikouluille Suomessa. 1903-1904.
6198 22229 Kertomus Viipurin käsitöläiskoulujen toiminnasta lukuvuonna 1916-1917.
6199 4519 Kertomus Viipurin käsitöläiskoulujen toiminnasta lukuvuonna 1908-1909.
6200 12986 Suomen muinaismuistoyhdistyksen pöytäkirjat. Finska fornminnesföreningen protokoll. I. 1870-1875