РУ EN
Научно-справочная библиотека
Найдено объектов: 22449
Инвентарный номер Рубрика ЕКДИ Авторы Заголовок Примечание Изображения Действия
Рубрики Изображение
5401 3816 Viipuri realikoulu. Kertomus lukuvuodesta 1916-1917 tehnyt Yrjö Rosendal.
5402 3817 Viipuri realikoulu. Kertomus lukuvuodesta 1920-1921 tehnyt Yrjö Rosendal.
5403 18686 Viipuri realikoulu. Kertomus lukuvuodesta 1920-1921 tehnyt Yrjö Rosendal.
5404 14058 Hiitolan kunnan palojärjestys
5405 19224 Porin lyseo kertomus lukuvuodesta 1937-1938.
5406 35259 Севастополь на фотографиях и открытках.
5407 6251 Valtiopäivät 1928 pöytäkirjat. II.
5408 30130 Poliisipäällystöpäivien pöytäkirjat Kuopion, Viipurin, Oulun ja Uudenmaan läänien poliisipäällystöpäiviltä vuonna 1937
5409 22007 Witting R. Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1926
5410 3819 Viipuri realikoulu. Kertomus lukuvuodesta 1921-1922 tehnyt Yrjö Rosendal.
5411 21645 Kulturhistorisk årsbok. 1933
5412 30537 Kertomus maanviljelijäin keskinäinen vakuutusyhtiö "Aura"
5413 3818 Viipuri realikoulu. Kertomus lukuvuodesta 1921-1922 tehnyt Yrjö Rosendal.
5414 30276 Vuosikertomus vakuutusosakeyhtiön Varma 11 tilivuodelta
5415 3821 Viipuri realikoulu. Kertomus lukuvuodesta 1923-1924 tehnyt Yrjö Rosendal.
5416 1586 Porin tyttölyseo kertomus lukuvuodesta 1926-1927.
5417 16788 Berättelse angående Wasa Hofrätts stiftelse, öden och verksamhet, jemte förteckning å dess ordförande och ledamöter under första århundradet af Hofrättens tillvaro 1776-1876
5418 3775 Brofeldt A. Viipurin kasiluokkalaisen kauppakoulun vuosikertomus viidennestä lukuvuodesta 1915-1916.
5419 30124 Poliisipäällystöpäivien pöytäkirjat Kuopion, Uudenmaan, Hämeen, Turun ja Porin sekä
5420 14895 Sederholm J. Bulletin de la commission geologique de Finlande. № 30.
5421 20107 Valtioneukostolle komiteaumietinto
5422 14169 Heinjoen kunnan palojärjestys
5423 3820 Viipuri realikoulu. Kertomus lukuvuodesta 1922-1923 tehnyt Yrjö Rosendal.
5424 6252 Valtiopäivät 1929 pöytäkirjat.
5425 21644 Kulturhistorisk årsbok. 1933
5426 3823 Viipuri realikoulu maanviljelys-ja kauppalyseo kertomus lukuvuodesta 1928-1929.
5427 3825 Viipuri realikoulu maanviljelys-ja kauppalyseo kertomus lukuvuodesta 1930-1931.
5428 30277 Vuosikertomus vakuutusosakeyhtiön "Varma" 12 tilivuodelta 1931
5429 3822 Viipuri realikoulu. Kertomus lukuvuodesta 1927-1928 tehnyt Yrjö Rosendal.
5430 10108 Suomen teollisuushallituksen tiedonantoja. Kolmas vihko
5431 Г-1154 Abo Underrättelser, 1857 № 1-86, 88, 90-101
5432 1795 Seiskarin kunnan terveydenhoito ohjesääntö
5433 1849 Forsman E. Utsökningslag för storfurstendömet Finland och öfriga dermed sammanhängande författningar
5434 21646 Kulturhistorisk årsbok. 1934
5435 30419 Luettelo sisäasiainministeriön antamista kiertokirjeestä ja Muista pysyväismääräyksistä vv. 1924 - 1934
5436 19124 Raahen keskikoulu kertomus lukuvuodelta 1934-1935.
5437 16299 Föreningen "De blindas vänner" årsberättelse för år 1930
5438 3777 Brofeldt A. Viipurin kasiluokkalaisen kauppakoulun vuosikertomus lukuvuodesta 1916-1917.
5439 30501 Vakuutusyhtiö Karjalan vuosikertomus tilivuodelta 1931
5440 15273 Helylä hinnasto n: 18 koulukalustoja veistokalustoja työkaluja.
5441 3824 Viipuri realikoulu maanviljelys-ja kauppalyseo kertomus lukuvuodesta 1929-1930.
5442 6253 Valtiopäivät 1929 pöytäkirjat. I.
5443 22008 Granqvist G. Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1934.
5444 31130 Varma årsberättelse
5445 3778 Brofeldt A. Viipurin kasiluokkalaisen kauppakoulun vuosikertomus lukuvuodesta 1917-1918.
5446 15221 Uudenkirkon kunnan palojärjestys sekä palotointa koskevat lait ja asetukset
5447 11518 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1920
5448 21850 Kertomus valtion vointarkastuslaitoksen toiminnasta v.1916
5449 14902 Sederholm J. Bulletin de la commission geologique de Finlande. № 37.
5450 16972 Polisordning för Willmanstrand stad
5451 30126 Poliisipäällystöpäivien pöytäkirjat Lapin ja Oulun läänien poliisipäällystö päiviltä 1938
5452 19192 Raahen yhteislyseo 1936-1937.
5453 22155 Palo- ja väestösuojelusireenien ohjaus- ja tarkistuslaitteet
5454 3826 Viipuri realikoulu maanviljelys-ja kauppalyseo kertomus lukuvuodesta 1931-1932.
5455 31316 Kertomus Keisarilliselle Suomen Senaatille sen sotaasiain-toimituskunnalta
5456 Г-1233 Wiborgs Nyheter, 1913 № 1-17, 19-43, 46-56, 58-95, 97-98, 100-106, 108, 111-125, 127-134, 136-137, 141-142, 144-148, 151-154, 157-171, 175-176, 179-181, 183, 185-188, 191-193, 195-197, 199-207, 209, 214-217, 220, 222-223a, 223b, 224, 226, 228-238, 240-241, 243, 245-259 (2 н.), 260-267, 269-281, 283-286, 288-299, 302
5457 21957 Osakeyhtio valatuksen hintaluettelo n: 7 kuntain ja koulujan yhteisostoja vaenen lukuvuodeksi 1926-1927.
5458 3780 Brofeldt A. Viipurin kasiluokkalaisen kauppakoulun vuosikertomus lukuvuodesta 1918-1919.
5459 11311 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1920
5460 3827 Viipuri realikoulu maanviljelys-ja kauppalyseo kertomus lukuvuodesta 1933-1934.
5461 31083 Ömsesidiga försäkringsbolaget Kaleva
5462 3830 Viipuri realikoulu maanviljelys-ja kauppalyseo kertomus lukuvuodesta 1936-1937.
5463 3831 Viipuri realikoulu maanviljelys-ja kauppalyseo kertomus lukuvuodesta 1937-1938.
5464 3828 Viipuri realikoulu maanviljelys-ja kauppalyseo kertomus lukuvuodesta 1934-1935.
5465 1931 Forsman E. Utsökningslag för storfurstendömet Finland och öfriga dermed sammanhängande författningar
5466 17970 Ilmonen S. Amerikan suomalaisten sivistyshistoria johtavia aatteita, harrastuksia, yhteispyrintöja
5467 3779 Brofeldt A. Viipurin kasiluokkalaisen kauppakoulun vuosikertomus lukuvuodesta 1918-1919.
5468 31311 Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva
5469 4361 Kertomus Viipurin museon tilasta vuonna 1913, kahdentenakymmenentenä ensimäisenä museon perustamisesta
5470 6254 Valtiopäivät 1929 pöytäkirjat. II.
5471 Г-1155 Abo Underrättelser, 1858 № 2-15, 17-21, 23-80, 82-91, 93-99, 102
5472 Г-1686 Die Front, 1944 № 982, 1015, 1019, 1063, 1064
5473 3829 Viipuri realikoulu maanviljelys-ja kauppalyseo kertomus lukuvuodesta 1935-1936.
5474 19220 Savonlinnan tyttölyseo 1936-1937.
5475 21945 Mallipiirustuksia kansakoulurakennuksia varten maalla.
5476 16971 Polisordning för Willmanstrand stad
5477 16970 Polisordning för Willmanstrand stad
5478 19221 Savonlinnan tyttölyseo 1937-1938.
5479 22005 Granqvist G. Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1938.
5480 17680 Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva. Kertomus yhtiön 69 tilivuodelta 1943.
5481 11312 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1920
5482 14247 Terijoen kunnan palojärjestys ja yleinen palolaki
5483 3782 Brofeldt A. Viipurin kasiluokkalaisen kauppakoulun vuosikertomus lukuvuodesta 1919-1920.
5484 14189 Simpeleen kunnan terveydenhoito-ohjesääntö
5485 1686 Forsström F. Kirjoituksia lakiasioista kokoili
5486 17628 Viipuri kaupungin kansakoulujen ohjesääntö hyväksynyt kaupunginvaltuusto 20.9.1927.
5487 19222 Hietalahti W. R. Savonlinnan lyseo kertomus lukuvuodesta 1921-1922.
5488 32467 Ehdotus Sortavalan kaupungin rakennussäännöksi
5489 19246 Hämeenlinna kauppakoulu kertomus kymmenennestä toimintavuodesta 1928-1929.
5490 3999 Viipuri kansakoulujen ohjesääntö.
5491 30306 Virken askeiskonsun säännöt.
5492 31497 Kansanvalistusseuran säännöt.
5493 14747 Sotainvaliidien veljesliiton Viipurin seudun alaosasto 7-y:n toimintakertomus 1943.
5494 6255 Valtiopäivät 1930 pöytäkirjat.
5495 30516 Tapaturmavakuutusosakeyhtiö Kullervo. Johtokunnan kertomus, v. 1932
5496 3781 Brofeldt A. Viipurin kasiluokkalaisen kauppakoulun vuosikertomus lukuvuodesta 1919-1920.
5497 13970 Turun sivistyshistoriaa
5498 6534 Lisia Suomen viralliseen tilastoon. Tie- ja vesirakennukset
5499 14575 Viipuri kansakoulujen ohjesääntö.
5500 4331 Polisordning för Wiborgs stad